YKB KALTIM – PEMBERIAN TALI ASIH DALAM RANGKA HUT KE 40 YKB